“KABATAAN NGAYON , KABATAAN NOON”

“Ang Kabataan ang pag-asa ng Bayan”. ‘Yan ang katagang binanggit ni Dr. Jose P. Rizal para sa ating bayan. Sa panahon ba ngayon ay nagiging inspirasyon pa rin ba sya ng isang kabataan? Para sa’kin isang magandang kasabihan ang sinalita ni Rizal , subali’t hindi ito ang tunay na dapat na maging pangunahing isip upang malampasan ang mga pagsubok patungo sa progresong bayan. Ako ay isang kabataan, ngunit ‘di ko ginagawang inspirasyon ang kataga  ni Rizal dahil lahat ng tao ay may sariling pag-iisip. Lahat ng kabahagi sa isang komunidad ay kailangan may parte sa pag-unlad ng bayan, hindi lamang kabataan o mga magiging kabataan pa. Sa panahon ngayon ang kabataan ay iniisip ang sariling kapakanan hindi ang pag-unlad ng bayan. Bakit? Dahil ngayon mas iniisip nilang magsaya kaysa sa mag-aral upang sa ganun ay umasenso sila sa buhay. Hindi naman lahat ng mga kabataan ngayon ay ganoon, subalit kung ihahambing mo ang mga kabataan noon sa ngayon, malaki ang pagkakaiba. Ayon sa aking nasaliksik ang kabataan noon ay mas inuuna ang magkaroon  ng magandang buhay sa pamilya at sa bayan. Kaya ‘di ako sang-ayon sa katagang iyon, subali’t maganda ang sinalita na yon ni Rizal, kaya idolo si Rizal. Pero para sa akin dapat tayong maging pursigido sa buhay upang makamit ang bayang maunlad.

Advertisements

KALAYAAN

Ang tunay na kalayaan ay hindi ang kalayaan ng pisikal na buhay kundi kalayaan na handog ng Diyos. Ito ang kaligtasan ng kaluluwa, sa panahon ngayon hindi pinapansin ito subalit dalangin ko sa hindi nakakatanggap nito ay makakamit na ng tunay na kalayaan. Sabi nga sa, bibliya ang tunay na kalayaan ay ang kaligtasan ng kaluluwa.

The Short People

People need a short life, they wanted a peaceful life nowadays. The people who need peaceful is the people that wants federal government. We are in Democratic type of government. The former Presidents of Philippines wants progress country, they do what better country is. But they failed. The one who change the country, not the President or Government official, but the people the right changing the country to progress and better it.

Ang Katotohanan

Sa ating panahon ang mas pinahahalagahan ng tao ay ang kanilang buhay subalit hindi mahalaga sa kanila ang kaluluwa. Bago ang lahat nais kong sabihin sa inyo ang pagiging tao ng isang tao. Ang tao ay may 3 katangian una katawan,kaluluwa at espiritu ang mahalaga dito ay ang kaluluwa at espiritu. Ang tao kapag araw ng linggo ay nakakalimutang maglingkod sa Diyos, mas gusto nila ng isang oras lang na paglingkuran ang Diyos sa pamamagitan ng pagsimba. Marami ang oras nila sa kanilang sariling kasiyahan tulad ng pagpunta sa mall at mga parke at mga lugar na naaaliw sila. Subalit, sabi nga sa Holy Bible ibigay mo sa Diyos ang araw ng linggo upang sya’y iyong paglingkuran Exodo 20:8-11. Kaya naman nais kong ipabatid sa inyo na ang mga tao ngayon ay maibigin sa kanilang sarili at hindi sa Diyos.

Ang buhay ng tao ay kahalintulad ng isang kandila na pag naubos ay mamamatay. Ngunit, subalit, datapuwat may paraan upang magkaroon ito ng kahalagahan maging lingkod ng Diyos.